Kocamın Bana Bağlanması için Boylama

Ayırma büyüsü en başta bakıldığında çok kötü gibi gözükse de aslında diğer büyüler gibidir. Her büyüde olduğu gibi kişi aşk konusunda tatmin olmak ister. Ya kendisini aldatan kocasını birisinden ayırır ya da çok sevdiği kişiyi başka birisinden ayırmak ister. Bu şekilde olabileceği gibi kişi kendisinden birisini ayırmak için yaptırabilir. Ayırma büyüsünde amaç birlikte olan iki insanın, birbirini seven iki insanın artık birbirini sevmemesi ve birlikte olacak bir amaç bulamamasıdır. Bunu başarabilmek için başvurulan büyü yöntemine göre, birbirinden ayrılması istenen kişiler birbirlerine hoş olmayan şekillerde hoş olmayan huylarda gösterilir. Kişi bunu gördüğünde artık o kişiye bir histe bulunmaz ve birlikte olmak istemez yani aralarında ayrılık meydana gelir. Büyüyü yaptıran kişi amacına ulaşmış olur ve birlikte olmalarını istemediği kişi artık ayrılmışlardır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Eşimin Bana Sadık Olması için Büyü

Bu duada manevi fazilet vardır. İç azalarınızın nurlanmasına vesiledir. Gönlümüzün parlamasına, Hakk’a iyice sarılmamıza ve ferahlamaya sebeptir. Bütün evliyullah (Allah dostları, veliler), bu duaya devam eylemişlerdir.

 

Allahumme inni es’elüke ya alimel hafiyyeti, ya menissemaü bi kudretihi mebniyyetün. Ya menü arda bi kudretihi medhiyyetün. Veya menişşemsü vel-kameru binuri celulihi müşrikatün müdeitün. Veya mukbilen ala külli nefsin zekiyyetin, ve ya meşkine ru’bil haifine ve ehlil beliyyeti. Veya men havayicel haklı indehü mak diyyeten. Ve ys men neca yusufe minel abdiyyeti, ve ya men leyse lehu bevvabun Adin, ve la sahibun yuğşa, ve la vezirun yü’ta. Ve la Ğayrehu Rabbün Yüd’a, ve la yezdahü ala havayici illa keremen ve cuden. Salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi, ve a’üni suali inneke ala külli şey’in kadirun. Ya kayyumü, ya Erhamerrahimin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşk Bağlama Hamaylı

İkili ilişkilerin formlarının zamanla değişmesi, kişinin karşı cinsten beklentileri, çözüm bulmayan duygular ve günümüzün anlayışındaki beklentiler öteden beri süregelen Âşık Etme Büyüsü ’nü tercih edilir hale getirmiştir. Kişi, büyüyü yaptırarak karşı cinse karşı daha cazip, güzel hatta seksi gözükmekte ya da kalben o kişi için sevgisi ve güveni artmaktadır. Büyüyü yaptırmak isteyen kişinin her iş gibi, yapılacak olan büyünün etkisine inanması ve yürekten istemesi gerekmektedir.

Âşık Etme Büyüsü, evli, nişanlı, sözlü veya sevgili olan kişiler tarafından tercih edilmekte; etkileri kişilerin davranışlarına yansımaktadır. Bilen bir kişi tarafından yapılması çok önemlidir. Yanlış bir uygulama istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Büyünün etkisi ancak bu şekilde gözlemlenebilir. Bununla beraber büyünün kişinin aurasını değiştirme ve nasıl hissettiğine etki etme özellikleri mevcuttur. Bunların arasında bazı duaların düzenli olarak okunması ile gerçekleşen çeşitleri de vardır. Büyü bilindiği üzere ayın şekil zamanına göre yapılır. İyi murada sahip bir büyü ay yarım hale gelmeden yapılırken; kötü denecek nitelikte bir büyü yarım hali geçtikten sonra yapılır. Büyücüler bunu çok net bir şekilde uygularlar. Zaten büyünün geçerli olmasını sağlayan bu ayrıntılardır.

Âşık Etme Büyüsü, uygulanırken boş bir kâğıda insan sureti yapılır. Resmin başına kişinin anne babasının isimleri yazılır. Yüzüne, göğsüne, sağ ve sol eline sadece işlemi yapanların bildiği birtakım dualar okunur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kocamın Ayrılması için Muska

Hemen hemen herkes kimi zaman çok büyük buhranların içine düşebilir ya da kendini oldukça kötü bir sıkkınlığın içinde bulabilir. Böylesine zamanlarda pek kimsenin aklına gelmese de bu kişiler belli başlı büyülerin tesiri altında kalmış olabilir. Örneğin kötü niyetli kişilerce yaptırılmış olan can sıkıntısı büyüsü ile pek çok farklı kişi de etkilenebilir. Bunun yanı sıra can sıkıntısı büyüsü ile beraber oldukça kötü devam eden bazı durumlar da gelişebilir. Çünkü can sıkıntısı büyüsü bir çeşit tetikleyicidir. Buhranlar ve sıkıntılar üst üste geldikçe kişiler de psikolojik olarak bunalacaklar ve üzüleceklerdir. Bundan dolayı can sıkıntısı büyüsü yaptırılmadan önce medyum birkaç defa onay almalı ve kötü sonuçları hatırlatmalıdır. Bu şekilde de büyü amacına ulaşacaktır.

Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca insan tarafından uygulanan büyü ve benzeri uygulamalar doğrudan hayatın içinde etkisini göstermektedir. Can sıkıntısı büyüsü gibi etkili ve basit yapılı büyüler pek çok medyum tarafından da tercih edilirler. Çünkü bu şekilde başarılı bir büyü de yapılmış ve hayata geçirilmiş olur. Sonuçları ise büyünün yapıldığı ve gönderildiği kişiden gözlemlenebilir.

Şimdi siz de can sıkıntısı büyüsünü deneyebilirsiniz. Ancak kesinlikle bu büyü yaptırılmadan önce iyi düşünülmeli ve doğru karar verilmelidir. Çünkü can sıkıntısı büyüsünün önüne hemen geçilemeyecektir. Uzun süre boyunca bu büyülerin atlatılması sağlanmaya ve geliştirilmeye çalışılacaktır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşık Edip Kendine Bağlama Büyüsü

Yüzyıllar boyunca doğaüstü güçleri kullanarak emellerine uygun şekilde hareket edilmesini sağlayan insanlar zaman içinde büyü kavramına da adapte olmuşlardır. Özellikle kimi coğrafyalarda çok çeşitli büyülerin yapıldığı ve bu büyüler sayesinde de insanların amaçlarına ulaştıkları görülür. Anadolu coğrafyası ve Mezopotamya uygarlıkları da söz konusu uygulamaların görüldüğü alanları temsil ederler. Çünkü bu topraklarda yapılan tarihi ve arkeolojik çalışmalarda büyülere ait bazı kalıntılar ve bir takım göstergeler bulunmuştur. O nedenle de büyü geleneği bu coğrafyanın bir mirası olarak günümüzde de sürdürülür. Ve elbette ki söz konusu büyü çeşitlerinin arasında bir takım iyi niyetli ve kötü niyetli uygulamalar da görülebilir. Örneğin aşk ve sevda için bu büyülerden yaptıran çok sayıda insan varken, aynı zamanda sabun büyüsü ya da bela büyüsü gibi büyüleri kullanan kişiler de vardır. Medyumlar her ne kadar kötü niyetli büyülerden uzak dursalar da ısrarlı kişileri kıramazlar. Bu noktada kara büyü de son derece ilgi gören bir büyü türüdür.

Kara büyü yaptırmak isteyen kişiler hedef aldıkları kişinin bir eşyasını ya da ondan kopan bir saç telini medyuma götürürler. Bundan sonrasında ise medyumun ihtiyaç duyduğu malzemeler ile edeceği niyet ve dualar devreye girer. Hedeflenen kişi kısa süre içinde hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak çökecektir. O nedenle bu büyüye başlanmadan önce iyi karar verilmelidir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşık Etmek için Yapılan Büyü

İnsanoğlu yaşadığı her dönemde kimi güçlerin altına sığınarak bir takım isteklerini gerçekleştirmişlerdir. Bu noktada hem iyi hem de kötü niyetli arzular için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Söz konusu yöntemlerin dualar ya da niyet sözleri ile desteklenerek doğaüstü güçlerden yardım almayı sağlaması ise kişileri medyumlara yöneltmiştir. Medyumlar da bu anlamda kendilerine başvuran insanlara geçmişten bu güne yardım etmektedirler. Yapılan ve hayata geçirilen uygulamalar arasında büyü ve benzer uygulamalar sıkça tercih edilir. Çünkü en etkili yollar bu şekilde tasarlanmışken kişiler isteklerini bu yöntemler ile gerçekleştirirler. Aynı zamanda bu büyülerin hem iyi hem de kötü niyetli etkileri bulunabilir. Büyüler yaptırılmadan önce mutlaka emin olunmalıdır. Hedef kişiler doğru seçilmelidir. Özellikle de uğursuzluk büyüsü gibi geri dönüşü olmayan büyülerde bu durum aranır. Dileyen herkes de uygun ve tecrübeli bir medyum aracılığı ile bu büyüyü deneyebilir.

Diğer kötü niyetli büyüler ile karşılaştırıldığında pek çok anlamda farklılık gösteren söz konusu büyü, her şeyden önce kişiye doğrudan zarar vermez; ancak kişinin işlerinin rast gitmesine de engel olur. Yani hedef kişi hiçbir işini doğru şekilde hayata geçiremez ve bundan dolayı da pek çok sıkıntı bu kişiyi bulur. Psikolojik olarak da insanlara etki eden uğursuzluk büyüsü ile istenilen her kişi hedefe konulabilir. Özellikle de piyasada yarışan rakipler birbirlerini saf dışı bırakmak için bu büyüleri kullanırlar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kısmet Açma ve Bereket Büyüsü

İnsanoğlunun hayatı farklılıklarla, çeşitlerle, duygu tipleri ve diğer durumlar ile daha da zenginleşen ve güzelleşen bir bütünlüktür. Söz konusu hayatın şekillenmesi ve etkilenmesi ise bir takım yöntemler ile mümkün olur. Örneğin sevginin artırılması için sevgi büyüsü, aşkın ortaya çıkması için aşk büyüsü, cinsel sorunların çözülmesi için cinsellik büyüsü gibi büyü türleri uygulanabilir. Alanında uzman ve deneyimli medyumlar anında sorunları çözebilirler ve bu noktada üzerlerine düşen görevleri yapabilirler. Pek çok kişinin büyülere başvurmasının temelinde de bu vardır. Gerek başarıyı, gerek kazancı artırmak için yaptırılan bereket büyüsü ise en önemli ve en etkili büyülerden biri olarak ortaya çıkar. Pek çok kişi söz konusu büyünün uygulanmasından memnun olur. O nedenle de kişilerin büyü tercihleri görülebilir.

Medyumlar bir takım metalarla, hedef kişilere ait eşyalarla bereket büyüsü yapabilirler. Söz konusu büyülerin gerçekleştirilmesinde elbette ki bazı dualar okunur, çeşitli niyet sözleri sarf edilir. Bu doğrultuda seçilen büyü türüne özel olarak ek eylemler de yapılabilir. Bereket büyüsünde ana amaç yapılan işlerin bereketinin artırılması, kişilerin bu konuda daha iyi ve güzel hissetmeleri gibi durumlardır. Bu nedenle iyi niyetli büyüler arasında gösterildiği için söz konusu büyüye olan yaklaşım da pozitiftir. Dileyen herkes bu anlamda bereketi artırmak için bereket büyüsü yaptırabilir ve sevdiklerinin ya da kendinin hayatına olumlu dokunuşlarda bulunur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sadakat ve Aşk Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Her insan mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinde koşarken, kimileri ise gerek egolarından gerek ise farklı istek ve korkularından dolayı başka yönlere eğilim gösterirler. Teknik olarak çeşitli yöntemler denenirken doğaüstü güçlerin de etkileşimi ile doğrudan pek çok iyi sonuca ulaşılabilmektedir. Bu anlamda çok uzun sürelerdir büyülerden yardım alındığı doğrudur. Gerek sevgi büyüsü ile sevgiyi artırmaya yönelik, gerek ise dostluk büyüsü ile dostlukları Pekiştirmeye yönelik pek çok sonuç alınabilir. Bunun yanı sıra sadakat büyüsü de kendini göstere bir büyü çeşididir. Çünkü sadakat büyüsü daha çok kişilerin birbirlerine ve kurumlarına sadık kalmaları amacı ile yapılır. Bu anlamda da çok sayıda örnek görmek mümkündür. Büyülerin etkileri oldukça keskin olduğu gibi sadakat büyüsü de farklı açılardan ağırlığını hissettirmektedir. Bu nedenle de sıkça tercih edilir.

Kimi zaman evlerine sadık olmayan eşler için, kimi zaman çeşitli şekillerde ihanet edebileceği düşünülen kişiler için denenen sadakat büyüsü doğrudan ve etkili sonuçları ile gündeme gelir. Çünkü bu büyü çeşidi ile çözülmeyecek sadakat sorunu bulunmaz. Böylelikle de farklı ve değişik alternatiflere yönelmeye de gerek kalmadan sıkıntılar paylaşılır. Medyumların bu konuda etkili, deneyimli ve bilgi birikimli olması yine çoğu sorunu çözmektedir. Bundan kaynaklı olarak tüm hedeflere sadakat büyüsü ile varılabilir. Dua ve niyet sözleri büyünün yapılması sırasında çok etkili olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Rahatlık ve Feraha Erme Büyüsü

Kişiler kendi hayatları ve sevdiklerinin hayatları düşünüldüğü zaman son derece dikkatli bireylere dönüşürler. Bunun olması da gayet doğaldır, çünkü her insan güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür geçirmek ister. Özellikle de sevilen insanların rahat bir yaşam sahibi olması her anlamda önem taşır. Bu noktada insanoğlu zaman zaman daha mutlu ve daha rahat olmak için bazı yollara başvurur. İşte bu yollar arasında da büyü çeşitlerinden faydalanmak gelir. Çünkü büyüler doğrudan insan hayatına etkide bulundukları için bu yöntemler fazlası ile geçerlidirler. Özellikle iyi niyetli büyüler arasında gösterilen mutluluk büyüsü, aşk büyüsü, sevda büyüsü, evlilik büyüsü gibi uygulamalar kendilerini farklı şekillerde yansıtırlarken, her bir büyünün etkisi ise doğrudan hayatın içinde yer edinir.

Pek çok kişi çok uzun yıllar boyunca medyumların güçlü büyü uygulamalarından yararlanmışlardır. Bu bağlamda insanlar hayatlarını daha rahat ve daha güzel sürdürebilmeleri açısından zaman zaman yine aynı tekniklere başvurmuşlardır. Medyumlar hedef kişilerin özel bir eşyaları ya da saç telleri yardımı ile büyü senkronizasyonunu kurabilmektedirler. Dualar ve niyet sözleri ile sürdürülen tüm bu büyüler sonucunda ise istenen etki elde edilmiş olur ve kişi kendini son derece rahatlamış hisseder. Bu ve benzer noktalarda söz konusu rahatlığın başarılara da etki ettiği görülür. İnsanların kazandıkları her türlü başarı ve kararlılık örneğinde rahatlık vardır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Kara Sevda Büyüsü

Büyü dünyası her açıdan farklı etkileri ve değişik yanları ile kendini belli eder. Özellikle belli başlı büyülerin toplumlar tarafından sıklıkla kullanılması büyülere olan inancı ve desteği de artırır. hele bir de söz konusu büyü çeşitlerinin kısa zaman içinde sonuç vermeleri ciddi manada bir etki yaratır. Kişiler bu noktada hem tedbirli, hem de hevesli şekilde büyülere göz atarlar. Kuvvetli ve yetenekli bir medyum eşliğinde de büyülerin yapılması sağlanır. Çünkü ancak bu şekilde ciddi sonuçlar alınabilir. Büyülerin içinde ise niyete ve amaca göre çok sayıda büyü tipi bulunabilir. Kötü anlamda kısmet bağlama büyüsü, nişan bozma büyüsü, ayrılı büyüsü gibi büyü çeşitleri kendini gösterirken, iyi manada ise kişilerin evlilikleri için evlilik büyüsü, kuvvetli aşklar için aşk büyüsü ve sevdaya düşmek için sevda büyüsü yapılabilir. Ancak en kuvvetli sevda büyüsü kara sevda büyüsüdür.

Medyuma giden kişi kimin kime kara sevda ile tutulmasını istemekte ise o kişilerin birer eşyasını ya da saç örneklerini getirir. Daha sonrasında ise medyumun okuyacağı dualar, söyleyeceği bazı farklı sözler ve kullanacağı çeşitli teknikler büyünün seyrini belirleyecektir. Özellikle de bu büyü ile kişilerin birbirlerine kara sevda ile tutunması sağlanır. Özellikle de gençlik ateşi ile yanıp tutuşan ve bir türlü aşkına karşılık alamayan kişiler kara sevda büyüsünden faydalanarak hayatlarını güzelleştirirler.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]