Bekarlar için Çok Etkili Evlenme Büyüsü

Aşk dualarında en çok tercih edilen dua çeşidi evlenmek için yaptırılan evlilik duasıdır. Evlilik için yaptırılan bu dualar çok kısa bir süre içinde bu iki kişinin evlenmesine vesile olup hayırlı bir yuva kurmalarına fayda sağlıyor. Yaşadığımız ülke kültürü ve maddi olanaklardan kaynaklanan evliliklerin hep ertelenmesi gençler için bir sorun durumuna dönüştü. Bu insanlarımızın evlenmesi için hazırlanan ve kısa sürede evlenmek için dualar vardır. Aslında en hayırlı dua kişinin içinden geldiği gibi Allaha el açarak yaptığı duadır. Ayrıca bu tür sorunlar yüzünden evlenemeyen bir sürü insan evlenmek için dualar hazırlatıyorlar. Bu evlilik duaları kişiye özel hazırlanır… Bu dualardan birine örnek olarak vereceğimiz mübarek kerime-i şerife aşağıdadır.
VEDDUHA VELLEYLİ İZA SECAA.MA VEDDEAKE RABBÜKE VE MA ĞALAA.ELEM NECAL LEHÜ AYNEYNİ.VE LİSANEN VE ŞEFATEYNİ.VE HADEYNAHÜNNECDEYNİ.FELAGTEHAMEL AGABET.VE MAA EDRAAKE MAL AGABET.FEKKU REKABETİ.EV IT AMÜN Fİ YEVMİN Zİ MESGABETİ.YETİYMEN ZAMEGRABETİN.EVMİSKİYNEN ZAMETRABETİ.SÜMME KANE MİNELLEZİYNE AMENÜ VE TEVASAV BİSSABRİ VE TEVASAV BİL MERHAMET.ULAAİKE ESHABÜL MEYMENET.VELLEZİYNE KEFERÜ Bİ AYATİNAHÜM ESHABÜL MEŞ EMET.ALEYHİM NARÜN MÜ’SADETÜN..

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Aşk Bağlama Büyüsü Yapan Ünlü Medyumlar

Size aşık olmasını çok istediğiniz kimseler için bu ayet-i kerime yatsı’dan sonra okunur. Birini aşık etmek yönünde çok sık tercih edilir. Okuma sayısı … defadır. Dua’nın türkçe okunuşu şu şekildedir: (Bu aşr-i şerif yatsı namazından sonra okunur). Bismlllâhirrahmanirrahim Amenerresulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi ve’l müminun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kü-tübihi ve rusulihi. Lâ nüferriku beyne ehadin min ru-sulihi. Ve kalu semi’na ve ata’na gufrâneke rabbenâ ve Heykel masir. Lâ yükellifullâhü netsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbenâ lâ tüahiznâ in nesinâ ev ahta’na. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alePlezine min Kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fû anna. Vağfir lenâ verhamnâ ente Mev-lâna fensurnâ alel’kavmil’I kâfirin…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bırakıp Gideni Geri Döndürme Büyüsü

Sebepli veya sebepsiz ayrılan, terk eden veya giden kişilerin gelmeleri için hazırlanan etkili çalışmalardır. Herşey yolunda gidiyormuş gibi görünürken bu beklemediğimiz bir an da değişebilir. Vazgeçmek istemediğimiz veya unutamadığımız bu kişilerin geri gelmeleri için kişiye özel çalışmalara yer verilir. Etkili olduklarından tutma oranları yüksektir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğim Kişiden Beklediğim İlgi Alakayı Görme Büyüsü

Çok sevdiğiniz ve vazgeçmek istemediğiniz kimselerin de bizleri o denli sevmesini ilgi göstermesini isteriz. Fakat bu bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Sevilen kişinin size aynı hisleri duyması, karşılık vermesi için yapılan bu çalışma kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Sevgi büyüsü; bir erkeğe yahut kadına kendinizi sevdirmeniz, onun gözüne hoş ve şirin görmenizi sağlamak için yapılır. Bu uygulama yapılırken bazı özel tılsımlar kullanılmaktadır. Bu işlemlerin tutma oranları yüksek derecededir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]