Dileğiniz gerçek olsun duası

21 Nisan 2014 0

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil’alemine errahmanirrahiymi maliki yevmiddin iyyake na’büdü ve iyyake nesteiyn ihdinas sıratel mustakiyme sırateleziyne en am te aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veladdaliyn *

Giden Kişiyi Geri Getirme Büyüsü

05 Nisan 2014 0

Ayrılan giden veya terk eden kimseler için çok sıh tercih edilen bir büyü çeşididir. Geri gelmesi istenen kişiye ait bir eşya sayesinde yapılır ve olumlu […]

Birini Aşık Etmek için Çok Etkili Dua

02 Nisan 2014 0

Tesirli bir celbiye için olan uygulamadır. Bizzat denenmiş olduğundan kuvvetli dualar arasında yer almaktadır. Herhangi bir yapılış zamanı yoktur, tavsiye edilen okuma düzeni .. hafta […]