Görsel Yok

Dileğiniz gerçek olsun duası

21 Nisan 2014 askbaglamabuyusu 1

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil’alemine errahmanirrahiymi maliki yevmiddin iyyake na’büdü ve iyyake nesteiyn ihdinas sıratel mustakiyme sırateleziyne en am te aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veladdaliyn *