Denenmiş Aşık Etme Büyüsü

Aşık etme ve kendini sevdirmek için yapılan büyü çalışmalarında; büyüyü hazırlayan medyum veya hoca bazı metalar ve bilgiler talep edebilir. Bunlar temin edildikten sonra denenmiş aşık etme bağlama büyüsü yapılması mümkündür.

Dualar ile hazırlanan güçlü uygulamalar da vardır. Örnek verecek olursak şu şekilde toplayalım. Aşağıdaki ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve günlük .. defa okuyan kimse kendini sevdirmek istediği birine; eşine, nişanlısına, erkek arkadaşına veya dilediği birine etki ederek onu tesiri altına alır.

Ayetler şunlardır:Zalike takdirul azizil alim*Ve alellâhi fel-yetevekkelil-mü’minûn*Ve la tahsebennellâhe ğafilen ammâ ya’melüz zâlimûn*Ve in teuddû ni’metellâhi lâ tuhsûhâ*Ve kadâ rabbüke ellâ ta’büdû illâ iyyâhü*Tenzîlen mimmen halekal erda ves semâvâtil ulâ*Errahmânü alel arşistevâ*Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ardi ve mâ beynehümâ ve mâ tahtes serâ*Yevme lâ yenfeu mâlün ve lâ benûn*İllâ men etellâhe bi kalbin selîm*İ’tina tav-an ev kerhen kâletâ âteynâ tâıîn*Ve ma halaktul cine vel inse illa li ya’budun*Mâ urûdu minhüm min rızkin ve mâ urîdü en yut’imûn*İnnellâhe hüver rezzâku zül kuvvetil metîn*Ve fis semâi rızkuküm ve mâ tûadûn*Fe ve rabbis semâi vel ardi innehû lehakkun misle mâ enneküm tentikûn*

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*