Belalardan Korunma Duası konusu

24 Haziran 2012 3

ve yine tesiri azim diyebileceğimiz okumalardan olan belalardan korunma duası konusunu yayınlıyoruz !!! ### Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü kurbin ehemmenî yehûnü […]

Cin Mektubu Arapçası konusu

24 Haziran 2012 6

koruyucu dualardan tesiri azim olan cin mektubu ve arapça yazılışı konusunu yayınlıyoruz !!! ########## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم ِ هَذَا كِتاَبٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ رَبِّ […]

Düşmandan Korunmak İçin Dua konusu

24 Haziran 2012 2

ihtiyaç hallerinde her daim okunabilecek tesiri azim düşmandan korunmak için dua konusunu yayınlıyoruz !!! ### ALLAHÜMME İNNİ ES ELÜKE BİSMİKEL EHADİL EAZZİ VE ED UKELLAHÜMME BİSMİKEL EHADİS […]

Kötülüklerden Korunmak İçin Duası konusu

24 Haziran 2012 0

fazileti bol tesiri azim dua okumalarından olan  kötülüklerden korunma duası konusunu yayınlıyoruz !!! ### Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne berrun ve la facirun min şerri […]

Karabasan İçin Dua konusu

24 Haziran 2012 2

tesiri azim fazileti bol okumalardan olan  karabasan için dua konumuzu yayınlıyoruz !!! #### Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim […]

Korunmak İçin Ayet konusu

24 Haziran 2012 2

tesiri azim vede çok yararlı konularımızdan olan korunmak için ayet konusunu yayınlıyoruz !!! korunma ayeti ### Mu’minun süresinin 36. ayeti olan “Heyhate heyhate lima tuadun” ayeti kerimesidir […]

Kötü İnsanlardan Korunma Duası konusu

24 Haziran 2012 3

tesiri okumalarımıza devam ediyoruz ve şimdide  kötü insanlardan korunma duası konumuzu yayınlıyoruz !!! ###  Bismillahirrahmanirrahim Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke […]

Korku Anında Okunacak Dualar konusu

24 Haziran 2012 0

tesiri azim dua konularımızdan olan  korku anında okunacak dualar konusunu yayınlıyoruz !!! ### Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm”  çok okumalıdır.### korku […]

Şeytanı Korkutan Dua konusu

24 Haziran 2012 4

tesiri azim dualardan olan şeytanı korkutan dua konumuzu yayınlıyoruz!!! şu dua #### ALLAH(c.c)’ım Sen bize bir düşman musallat ettin ki o ve maiyyeti bizi ve kusurlarımızı görür, […]

Rüyada Korkanın Okuyacağı Dua konusu

24 Haziran 2012 0

tesiri azim olan rüyada korkanın okuyacağı dua konumuzu yayınlıyoruz !!! ### Eûzü bi-kelimatillâhi’t-tâmmati min gadabihî ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeyâtîne ve en yahdurûn ### dua budur […]