Korunma Ayetleri konusu

24 Haziran 2012 0

tesiri azim okumalarımızdan olan korunma ayetleri konumuzu yayınlıyoruz !!! ################### Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Vallâhü hayrun hâfîzan ve hüve erham’er-râhimîn. Ve […]