Korunma Duası konusu

21 Haziran 2012 3

gün boyu koruyacak tesiri azim korunma duası ### Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve mâlî ve veledî allâhümme raddınî bimâ kadaytü ve bâriklî fîmâ kaddarte hattâ […]